انحصاررا کنار بگذارید:مدیریت جدید سینما
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | Sent in: یادداشت‌ها

انحصاررا کنار بگذارید:مدیریت جدید سینما

حضور مدیری جدید در رأس سازمان سینمایی، با توجه به سابقه حضور محمدمهدی حیدریان در وزارت ارشاد و معاونت سینمایی، از جنبه‌هایی می‌تواند مثبت باشد؛ چراکه ایشان با ساختار سینما آشناست و تجربیاتی در گذشته داشته‌ است که طبیعتاً برخی از آنها ناقص مانده‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند. به همین دلیل، این تجربیات می‌تواند به آقای حیدریان کمک کند تا سینما را در پهنه گسترده‌تری ببیند. مشکلاتی که ما در مسئولیت‌های سینمایی کشورمان داریم این است که هرمسئولی دوستان خاص خود را در مقام تصمیم‌گیری برای سینما می‌گذارد و همین اتفاق کار را خراب می‌کند. به این دلیل که سینما جمعیتی بزرگ با سلایق و علایق متفاوتی است و نباید همانند دوره قبل تنها 7، 8نفر شاه‌نشین برای سازمان معنا داشته باشد و دیگران نادیده گرفته شوند. این مسأله باعث ایجاد رانت‌های اطلاعاتی و سرمایه‌ای می‌شود. مسأله مهم دیگر برخورد با افکار عمومی و رسانه‌هاست. رئیس سازمان سینمایی باید بداند که سینما جنبه مردمی دارد و ایجاد یک خفقان و فضای مجیزگو، سینما را نابود می‌کند. درخواست اهالی سینما از ریاست سازمان سینمایی این است که به مطالبات و انتقادات آنها توجه شود. متأسفانه دولت در حوزه سینما به نتیجه مطلوبی نرسیده و مدیریت‌ فرهنگی باید با تعلق‌ خاطرهای دولت همسو باشد. سیاست کلی دولت بر عدم تصدی‌گری بوده است، اما در سینما این تصدی‌گری تشدید شده و در جشنواره‌ها سلایق بسته‌ای وجود داشته و پاسخگویی در مورد فعالیت‌های سازمان وجود نداشته است. آقای حیدریان باید با توجه به پتانسیل خوب سینما که متأسفانه در اجرا دچار مشکل شده و زخم‌خوردگی‌های بسیاری را برای اهالی سینما ایجاد کرده، این حوزه را از حالت انحصاری به حالتی ملی مبدل کند و از تجربیات خود و نخبگان سینما استفاده‌ای دقیق کند زیرا دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد.
روزنامه ایران | شماره :6452