تیزرش را تماشا کنید: یک مناظره جنجالی بر سر «فروشنده» در برنامه ۳۵ با حضور علی معلم
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | Sent in: اخبار و فعالیت‌ها

تیزرش را تماشا کنید: یک مناظره جنجالی بر سر «فروشنده» در برنامه ۳۵ با حضور علی معلم

برنامه این هفته سى و پنج مناظره ای جنجالى بر سر فیلم پرسروصداى این روزهاست: جدیدترین فیلم اصغر فرهادى، «فروشنده»، از ابتداى نمایش تا كنون محل جدل ها و تقابل های زیادى میان مخالفان و موافقان بوده است. این هفته روی صندلی های برنامه سی و پنج، على معلم به عنوان مدافع «فروشنده» و مهدى آذرپندار به عنوان مخالف این فیلم رودرروى هم نشسته اند و گفته اند.