حقوق بشر به سبک فرانسوی
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | Sent in: نقدها

حقوق بشر به سبک فرانسوی

«جستجو» (میشل هازاناویسوس) 1/2 *
کارول (با بازی برنیس بژو) یک عضو اتحادیه اروپا در میانه ی جنگ چچن با روسیه در سال 1999، سرپرستی یک پسربچه (حاجی) که والدین اش کشته شده اند را قبول می کند، در عین حال که خواهر پسر نیز به دنبال اوست.
درام انسانی میشل هازاناویسوس کوبنده شروع می شود اما در میانه راه از رمق می افتد و به دام شعارهایی در باب برتری اتحادیه اروپا می رسد. موضع فیلم درباره مسلمانان چچن مترقی است و کارگردان در نمایش ابعاد فاجعه ی انسانی جنگ روس های بی رحم علیه مسلمانان چچن کمابیش موفق است اما تاکید بیش از حد روی کاراکتر زن (که خب البته همسر کارگردان هم هست!) و بازی بد و تصنعی برنیس بژو (بعد از بازی فوق العاده اش در هنرمند و بازی خوب اش در گذشته) مزید بر علت شده است. پس از موفقیت بی نظیر فیلم هنرمند، جستجو برگ برنده ای برای سازنده اش به حساب نمی آید اما کارنامه فیلمساز را هم ضایع نمی کند. هازاناویسوس کارگردان خوب و بااحساسی است. به انتظار کار آینده اش می مانیم.
به نقل از گزارش کن 67/دنیای تصویر244/