داردن ها در شهر
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | Sent in: نقدها

داردن ها در شهر

«دو روز، یک شب» (ژان پی یر و لوک داردن) 1/2*
ساندرا یک آخر هفته فرصت دارد که با کمک شوهرش از همکاران اش دیدن کند تا آنان را در بخشیدن اضافه کارشان در قبال عدم اخراج او از کارش متمایل کند. اگر آنها رأی بدهند که امتیاز مالی شان (دریافت 1000 یورو) را ببخشند او می تواند کارش را حفظ کند، اما هر یک از آنان دلیلی برای حفظ پول اهدایی دارند.
فیلم جدید برادران داردن (فیلمسازان بلژیکی محبوب کن) در ادامه ی مسیرشان در مشاهده واقعیت های اجتماعی جامعه ی اروپای معاصر به معضل بیکاری و تنازع بقا می پردازد. فیلم یک issu movie موثر است اما از فرط تکرار روش های کیارستمی وار چیز نویی برای عرضه ندارد. همان غمخواری های معمولی با دوربین روی دست و از اینجا به آنجا رفتن سینمای مستقل میانه. ماریون کوتیار در نقش نخست فیلم موثر و دوست داشتنی است و همدردی تماشاگر را برمی انگیزد. یک فیلم لازم اما ناکافی!
به نقل از گزارش کن 67/دنیای تصویر244/