در آستانة ربع قرن :دنیای تصویر در آغاز بیست وپنجمین سال انتشار
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | Sent in: یادداشت‌ها

در آستانة ربع قرن :دنیای تصویر در آغاز بیست وپنجمین سال انتشار

سال ها به شتاب بر ما می گذرد. سال های خوب زندگی مشترک با شما یارانِ دنیای تصویر. چه آنهایی که از بهمن ماه 1371 همراه ما شدند، چه کسانی که در طول این راه و در مسیر این بیست و چهار سال، به تناوب نسل و سن، همگام و هم نشین مان شدند. جوانان و نوجوانان سال های نخست اکنون در میانسالی اند و خوانندگان میانسال مان کهنسال شده اند و مخاطبان هوشمندی از نسل های بعد اکنون همراه ما هستند. کوشش دست اندرکاران مجله ی دنیای تصویر اما این بوده که غبار زمان بر چهره ی نشریه ننشیند و دنیای تصویر جوان و به روز بماند.
یادمان باشد که دنیای تصویر در زمانه ای پا به عرصه رسانه ای گذاشت که گفتمان کهنه و یکسان نگری بر مطبوعات هنری حاکم بود که میانه ای با سینمای مقتدر نداشت. سینمای محفلی و به فرموده و از بالا دیکته شده سعی داشت که نگرش خود را بر جامعه تحمیل کند و ما با همراهی شما قدم در راهی گذاشتیم که سینما را در ارتباط با جهان معاصر معنی می کرد و سینمای اندیشه را همگام با سرگرمی و سرخوشی هنری می دید و می یافت. دنیای تصویر به شهادت هزاران صفحه مطلب جاپ شده در این بیست وچهار سال، سینما را در کسوت یک امر استراتژیک و در همگامی با سایر حوزه های اندیشه و فرهنگ و سیاست و اقتصاد و فلسفه و جامعه شناسی معنی کرده است. اگر گروهی سینما را همچون یک معبد مقدس ایزوله و صرفاً نوستالژیک معنی می کردند و می کنند، دنیای تصویر و نویسندگان و صاحب نظران و هنرمندان صاحب گفتمان اش، سینما را در سپهر بزرگ تری می یافتند و می یابند.
اکنون سینما در پرتو جلوه های متنوع و اقماری اش، از تلویزیون گرفته تا شبکه های اجتماعی، نقش تاریخ سازی در زندگی اجتماعیِ انسان معاصر بازی می کند. هیچکس را یارای گریز از سینما نیست حتی انکارکنندگان و مخالفان حضورش.
دنیای تصویر در این سال ها در همراهی با سینمای گرامی ایران و سینماگران فاضل اش، سعی داشته تا گفتمان سینمای مستقل و خصوصی را دنبال کند و ایمان داشته که صاحبان اصلی سینما مردم اند و تکیه گاهی جز مخاطبان اصیل برای سینما وجود ندارد و پایه های سینمای سفارشی و دست به دامان نهادهای مالی رسمی سخت سست و بی بنیاد است.
در حوزه ی سینمای جهان کوشش ما بر این بوده که سینمای با مخاطب وسیع، که بر پایه ی معنا و اندیشه گی شکل گرفته، هم کنار با سینمای مؤلف، به خوانندگان عرضه شود و هنرمندان اصیل سینمای جهان، بی توجه به ملیت و مرزها، در مجله معرفی و عقاید و نظرات شان به مخاطب عرضه شود. جریان شناسی سینمای معاصر در کنار پرداختن به سینمای کلاسیک از اهداف به سامان رسیده نشریه در طول این سال ها بوده است.
مروری بر مطالب دویست و هفتاد شماره ی گذشته دنیای تصویر نشان می دهد که در کنار بحث و بررسی آثار و کارنامه ی سینماگران صاحب سبک و قدیمی، جوانان مستعد و استعدادهای درخشان نو، همواره جایگاهی درخور برای طرح و بررسی در نشریه داشته اند. توجه به تحولات تکنولوژیک و همگامی سینما با سایر جریان های فرهنگی-هنری از جمله سریال های جدید تلویزیونی، بازی های کامپیوتری و شبکه های اینترنتی، از نکات مورد توجه در طول این سال ها در مجله بوده است.
برگزاری شانزده دوره جشن حافظ در جهت تکریم و تشویق خلاقان سینما و تلویزیون ایران و ترویج نگاه حرفه ای و مستقل و به دور از باندبازی های مرسوم جناحی و فرقه ای، دیگر اقدام مجله در جهت رشد توأمان تفکر انتقادی و رویکرد تشویقی بوده است. خوانندگان دنیای تصویر و فعالان صدیق سینما و تلویزیون و مخاطبان مجله در جریان هستند که حفظ و پایداری نگاه مستقل در حوزه بخش خصوصی، با تنگناهای مالی سخت این سال ها، چقدر دشوار بوده. امروز در پیشگاه پروردگار یکتا خرسندیم که بگوییم مستقل مانده ایم و این میسر نشده جز در پرتو یاری همه ی شما یاران و همراهان.
دنیای تصویر 271