در برنامه «هفت» مطرح شد/ علی معلم: هدیه می دهند تا نقدشان نکنیم!
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | Sent in: گزارش‌ها

در برنامه «هفت» مطرح شد/ علی معلم: هدیه می دهند تا نقدشان نکنیم!

میزگرد برنامه «هفت» درباره انتقادپذیری در سینما با حضور علی معلم، منتقد سینما برگزار شد. معلم در ابتدای این برنامه با انتقاد از اظهارنظرهای متناقض مسئولین سینمایی گفت: ما مدیران و مسئولین سینمایی خود پر از تناقضیم و هیچ نقدی را هم برنمی تابیم. وقتی در جشنواره ای از فشار جمعیت زیاد، مردم روی همین می ریزند می گویند ببینید چقدر استقبال خوبی شده است! و وقتی در جشنواره دیگری تنها 5 نفر به تماشای یک فیلم می نشینند می گویند چه جشنواره متمدنانه ای و درست این است. خب ما کدام حرف شما را باور کنیم؟

وی در ادامه افزود: ما درون و برون مان به شدت تناقض دارد. به ظاهر می خندیم گویی از نقد استقبال می کنیم، اما از درون می پاشیم و به دنبال انتقام هستیم. انتقام با نقد فرق دارد. نقد از سر دوست داشتن است. البته بین نقد و هرگونه اظهارنظر از روی شکم سیری تفاوت باید قائل شد. و هر نقدی زبان خاص خود را دارد.

همه رسانه ها روابط عمومی مدیران سینمایی شده اند!

معلم با بیان آنکه اغلب این نقدناپذیری از سوی مدیریت دیده می شود تا از سوی فیلمسازها، بیان داشت: فیلمسازهایی بوده اند که 6 ماه هم با ما قهر کرده اند اما نهایتا فهمیده اند این نقد برای ادامه کارشان مفید بوده است. اما درمورد مسئولین این چنین نیست.

این منتقد سینما ادامه داد: شما ماه هاست در فضای رسانه ای کشور هیچ گونه نقدی به عملکرد مدیران سینمایی نمی بینید. گویی همگی به روابط عمومی آقایان تبدیل شده اند. جالب است روابط عمومی در ایران امروز تبدیل به روابط خصوصی شده است. یعنی پول می دهیم و هدیه می دهیم تا برخی را کنترل کنیم.

نقد اجتماعی و بی سوادی فیلمسازها!

معلم در پاسخ به این سوال افخمی که “چطور می شود به اسم فیلم های نقد اجتماعی علیه قصاص فیلم ساخت، اما علیه سینما نه؟” گفت: حجم زیاد نقد اجتماعی در فیلم های ما اغلب به بی سوادی فیلمسازهای ما برمی گردد. نا آگاهی آنها از مسائل اجتماعی سبب این موضوع می شود.

وی افزود: چرا مدیران سینمایی ما فکر می کنند فیلم ها از اندیشه های آنها نشات می گیرند؟ که در پایان هر سال درباره فیلمهایی که در دوران آنها ساخته شده است، نظر می دهند!

معلم با بیان آنکه هیچ شغلی نباید تقدس داشته باشد، گفت: چه می خواهد پزشکان باشد، چه سینماگران و چه پلیس! من معتقدم مدیریت و هر فعالیتی که از بودجه عمومی استفاده می کند باید خود را موظف بداند در مقابل افکار عمومی پاسخ دهد. والا فساد به وجود می آید. سالم سازی تنها از طریق نقد صورت می گیرد. نباید احساس کنیم منتقد به دنبال انتقام است.

فیلم این برنامه را در دو قسمت از بخش ویدئوها مشاهده کنید.