زنده در دل جمع: 100شخصیت فراموش نشدنی تاریخ سینما و تلویزیون ایران
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | Sent in: یادداشت‌ها

زنده در دل جمع: 100شخصیت فراموش نشدنی تاریخ سینما و تلویزیون ایران

شبیه به آدمهای خانواده یا دوستان نزدیک ما هستند. اسمشان، کلامشان، رفتارشان و سیمایشان در خاطره جمعی مخاطبان نقش بسته است
آنها را میشناسیم، با آنها زندگی کردهایم، از دیدن مجددشان یاد خاطراتمان میافتیم، یاد دورانی که آنها را دیدیم، یاد زمانی که با آنها گذراندیم، آنها از امروز و دیروزند، برخی از تاریخ سر برآوردهاند، برخی به حیات معاصر ما نزدیکاند. هر چه هستند و هر که هستند توانایی ورود به خاطرات ذهن ما را پیدا کردهاند.
در گذر از بیش از صد سال تاریخ سینما و نزدیک به پنجاه سال تلویزیون و رسانههای خانگی ایران، از میان هزاران فیلم و سریال داستانی، این صد شخصیت جای ویژهای پیدا کردهاند، جایی برای زندگی در دل جمع.
برخی از آنها در خاطرات جمعی ما حضور برجستهای دارند و گروهی در خاطره هنری سینما و تلویزیون ما ماندگار شدهاند. گروهی را همه مردم میشناسند و برخی را دوستداران سینما. اما همه آنها دلیلی برای حضور خود دارند، چه در نقش قهرمان و چه ضد قهرمان.

با مرور بر ویژگیهای این یکصد شخصیت فراموشنشدنی و پرنفوذ سینما و تلویزیون ایران، همچنان که نام سینماگرانی چون مهرجویی، کیمیایی، حاتمی و بیضایی به عنوان رکوردداران خلق شخصیتهای ماندگار از نسل دوم فیلمسازان ایرانی جلوه میکند، بازیگرانی چون علی نصیریان، عزتالله انتظامی، بهروز وثوقی، داریوش ارجمند، جمشید مشایخی و… با بازی در نقشهای مؤثر توانایی خود در خاطرهسازی را اثبات کردهاند.

جای تعدادی از شخصیتها در این مجموعه خالی است. این تنها تورقی است بر خاطرههای ما، با تأکید بر آنچه عامه مردم و خواص بر آنها مهر تأیید گذاشتهاند. در مروری دیگر جای ده شخصیت فراموشنشدنی دیگر وجود داشت که در اینجا نمیبینید.

از نتایج چنین ویژهنامه هایی، در کنار لذت بازخوانی ارزشهای سینمایی و هنری تاریخی، تأکید بر این نکته است که آثار سینمایی و تلویزیونی ما نیاز مبرمی بر ساخت و پرداخت شخصیتهای موثر دارد، بدون آدمهای خاص، در غیاب قهرمانها و ضدقهرمانهای جذاب، سینما و تلویزیون ما برای ماندگاری در ذهن مخاطبان چیزی کم دارد !

دنیای تصویر 267