ظرفیت های خاموش تالارهای خالی
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | Sent in: یادداشت‌ها

ظرفیت های خاموش تالارهای خالی

به هر شهر و شهرستانی در ایران بروید، نهادهای مختلف از وزارتخانه ها بگیر تا شهرداری ها و هلال احمر و… تعداد زیادی تالارهای مختلف دارند که به اشکال مختلف در حال خاک خوردن است و تنها در طول سال برای چند «سمی ناهار» و «همی شام» از آنها استفاده می شود. اگر نهادهای دولتی و عمومی سرشماری از این تعداد سالن بیکار و بیعار خود انجام دهند احتمالاً حداقل به صورت موقت سینما و تئاتر ما بی نیاز از ساخت تالارهای جدید خواهد بود.
دوستان مسئول در دولت و شهرداری ها و نهادهای عمومی دیگر، آستین بالا بزنید و این تالارها را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردانید تا هم خود بهره مند شوید و هم مکان های عرضه فرهنگ گسترش یابد.
از دنیای تصویر 262