لویاتان: یک شاهکار روسی
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | Sent in: نقدها

لویاتان: یک شاهکار روسی

«لویاتان» (آندری زویاگینسف) 1/2 ***
کولیا در یک شهر کوچک زیبا در نزدیکی دریای بارنت در روسیه شمالی کسب و کار کوچکی دارد. یک مغازه تعمیر اتومبیل که همجوار خانه اش است. او و همسر جوان اش به همراه پسر جوانی که از ازدواج قبلی اش دارد، زندگی آرامی دارند اما شهردار شهر به همراه گردن کلفت ها می خواهد کسب و کار و خانه و زمین اش را از دست اش دربیاورد. کولیا مقاومت می کند تا نگذارد خانه اش را از او بگیرند، حوادثی در راه است.
اثر به شدت عمیق، فلسفی و در عین حال اجتماعی زویاگینسف، مهم ترین فیلمساز روسیه معاصر، بر بستر چشم اندازهای طبیعی، یک شگفتی کامل است. اینکه چگونه فیلمساز از ورای یک داستان ساده می تواند هم روسیه معاصر در ابعاد سیاسی (از گورباچف تا ولادیمیر پوتین) را تحلیل کند، هم به کلیسا و دین بپردازد، هم هموطنان اش را نقد و بررسی کند و هم به مفهوم رابطه انسان و سرزمین اش بپردازد، حقیقتاً تحسین برانگیز است. اگر آثاری از این دست در سینما نبود، امیدواری ما برای تکامل آن به یأس بدل می شد.
لویاتان به همراه خواب زمستانی و فاکس کچر، مهم ترین آثار سینمایی کن و سینمای سال 2014 است. دیدن این فیلم، با هوش و حواس کامل توصیه می شود. یک درس سینما برای آنها که هنوز به عمق می اندیشند.
به نقل از گزارش کن 67/دنیای تصویر244/