مدیر مسئول دنیای تصویر : فرهنگ  زینت‌المجالس شده است‌، ا
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | Sent in: گفتگوها

مدیر مسئول دنیای تصویر : فرهنگ زینت‌المجالس شده است‌، ا

علی معلم مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه «دنیای تصویر» نمایشی شدن نمایشگاه مطبوعات در سال‌های اخیر و از دست دادن مخاطبین را علت اصلی عدم حضور مجله‌اش در نمایشگاه عنوان کرد و به ایسنا گفت: متاسفانه نمایشگاه مطبوعات در حال حاضر فقط برگزار می‌شود که شده باشد. ضمن اینکه حضور در این نمایشگاه مفهومی برای نشریات خصوصی ندارد.

وی افزود:نمایشگاه قبلا با نمایشگاه کتاب برگزار می‌شد و انبوهی از مردم مخاطب نمایشگاه بودند و خود دنیای تصویر ما طی سه سال پر مخاطب‌ترین غرفه بود. اما سال گذشته که اساسا تعطیل شده بود و سال‌های قبل هم بی‌نظمی‌های سیاسی که وجود داشت و تبعیض‌های موجود عملا نتیجه خوبی نداشت.

معلم با تاکید بر اینکه عدم حضور ما در نمایشگاه انگیزه‌های سیاسی و حزبی نبوده است گفت: چون کار ما سیاست نیست. دلیل اصلی ایجابی است. آدم باید دوست داشته باشد در نمایشگاه حضور داشته باشد حتی مردم هم دیگر نمی‌پرسند چرا نیستید و این حضور برای مخاطبین نشریه هم امتیازی محسوب نمی‌شود. هزینه‌های زیادی هم که باید پرداخت کنیم با این وضعیت به صرفه نیست.

مدیر مسئول دنیای تصویر با بیان اینکه فرهنگ شبیه زینت‌المجالس شده است‌، ادامه داد: عقل سالم می‌گوید خودت را در یک جریان وقت گیر بی‌نتیجه نیانداز. متاسفانه این بلا برسر سینما هم آمده است و جشواره فجر که اصلی‌ترین رویداد سینمایی است از دید خ

علی معلم مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه «دنیای تصویر» نمایشی شدن نمایشگاه مطبوعات در سال‌های اخیر و از دست دادن مخاطبین را علت اصلی عدم حضور مجله‌اش در نمایشگاه عنوان کرد و به ایسنا گفت: متاسفانه نمایشگاه مطبوعات در حال حاضر فقط برگزار می‌شود که شده باشد. ضمن اینکه حضور در این نمایشگاه مفهومی برای نشریات خصوصی ندارد.

وی افزود:نمایشگاه قبلا با نمایشگاه کتاب برگزار می‌شد و انبوهی از مردم مخاطب نمایشگاه بودند و خود دنیای تصویر ما طی سه سال پر مخاطب‌ترین غرفه بود. اما سال گذشته که اساسا تعطیل شده بود و سال‌های قبل هم بی‌نظمی‌های سیاسی که وجود داشت و تبعیض‌های موجود عملا نتیجه خوبی نداشت.

معلم با تاکید بر اینکه عدم حضور ما در نمایشگاه انگیزه‌های سیاسی و حزبی نبوده است گفت: چون کار ما سیاست نیست. دلیل اصلی ایجابی است. آدم باید دوست داشته باشد در نمایشگاه حضور داشته باشد حتی مردم هم دیگر نمی‌پرسند چرا نیستید و این حضور برای مخاطبین نشریه هم امتیازی محسوب نمی‌شود. هزینه‌های زیادی هم که باید پرداخت کنیم با این وضعیت به صرفه نیست.

مدیر مسئول دنیای تصویر با بیان اینکه فرهنگ شبیه زینت‌المجالس شده است‌، ادامه داد: عقل سالم می‌گوید خودت را در یک جریان وقت گیر بی‌نتیجه نیانداز. متاسفانه این بلا برسر سینما هم آمده است و جشواره فجر که اصلی‌ترین رویداد سینمایی است از دید خارج شده است و شور و هیجان گذشته در آن نیست. اینها مدیر ثابتی می‌خواهد تا به یک امر نمایشی و یک باری به هرجهت تبدیل نشود.

ارج شده است و شور و هیجان گذشته در آن نیست. اینها مدیر ثابتی می‌خواهد تا به یک امر نمایشی و یک باری به هرجهت تبدیل نشود.