English
مشکل فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی این است که معتقد به بیرون آمدن از بحران نیستند و دعوت به ایستایی می‌کنند