معلم در هفت مطرح کرد: هیات انتخاب جشنواره فجر در مقام ممیز فیلم‌ها را انتخاب نکرد
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | Sent in: گزارش‌ها

معلم در هفت مطرح کرد: هیات انتخاب جشنواره فجر در مقام ممیز فیلم‌ها را انتخاب نکرد

علی معلم در برنامه “هفت” تاکید کرد که اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر آثار را در مقام ممیز انتخاب نکرد بلکه با توجه به شرایط جشنواره آثار را انتخاب کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از برنامه “هفت” دیشب جمعه 29 دی‌ماه به حضور مهدی عظیمی میر آبادی و علی معلم از اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر اختصاص داشت که درباره معیار انتخاب‌های این دوره از جشنواره صحبت کردند.

فیلم‌ها را بر اساس کیفیت تکنیکی و محتوایی انتخاب کریم

در ابتدای بحث، معلم با بیان اینکه معیار انتخاب‌ها در ابتدا سینمایی بودن یک فیلم بوده است، عنوان کرد: اولین استاندارد ما برای انتخاب یک فیلم سینمایی بودن آن است. من معتقدم که هر اثر باید کیفیت استانداردی داشته باشد و این کیفیت بدون در نظر گرفتن محتوا نمی تواند بررسی شود. امسال قرار بود فیلمی به خاطر پیام خاصی که دارد در جشنواره حضور داشته باشد ولی همچنان معتقد بودیم باید این پیام در ساختار مناسبی جای گرفته باشد تا قابلیت حضور در جشنواره را بیابد.

وی گفت: باید به عنوان تماشاگر ابتدا فیلم برای ما به عنوان مخاطب مجاب‌کننده باشد و بعد پیام خود را ارائه دهد. فیلم خوب خودش را به بیننده تحمیل می‌کند. همچنین نمی توان گفت که داوری سلیقه است. این بحث غلط نباید به یک اصل تبدیل شود ممکن است سلیقه یک فرد فیلمی را بیشتر بپسندد و صرفا نمی‌توان انتخابها را بر اساس سلیقه دانست.

معلم: در مقام ممیز فیلم‌ها را ندیدیم

این منتقد سینمایی ادامه داد: در این دوره از جشنواره سیاست‌هایمان مبتنی بر گزینش بهترین‌ها بود و 22 فیلم در بخش مسابقه سودای سیمرغ 11 فیلم در بخش فیلم‌های اول انتخاب شد. طبیعی است که اختلاف نظر در انتخاب فیلم‌ها وجود داشته باشد اما دوازده، سیزده فیلم با اکثریت قریب به اتفاق انتخاب شده‌اند و هر هیات انتخاب دیگری هم بودند این آثار را انتخاب می‌کردند. ما در مقام ممیز فیلم‌ها را نمی‌بینیم و با توجه به شرایط جشنواره آثار را انتخاب می‌کنیم.