پس شما چه می کنید؟
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | Sent in: یادداشت‌ها

پس شما چه می کنید؟

دستگاه عریض و طویل صداوسیما، با انبوه ساختمان ها و مراکز در تهران و شهرستان ها و تعداد زیادی کارمند و برنامه ساز و انبوهی از اتاق های فکر و مشاوران پرتعداد و هسته های برنامه نویسی و برنامه سازی، خروجی مردمی اش شده دو سه برنامه ی چهره محور شبکه نسیم که به گفته آمار توانسته اند بخش بزرگی از مخاطبان را به تماشای تلویزیون ترغیب کنند. خب، اگر از این دو سه برنامه و یکی دو سریال و پخش زنده فوتبال که بگذریم، می شود دوستان بفرمایند الباقی این تشکیلات عظیم چه می کنند و خروجی رسانه ای شان چیست؟ اگر مهران مدیری و رامبد جوان و سیروس مقدم و… نبودند، تکلیف مردم چه بود؟
از دنیای تصویر 262