گدار تو خالی!
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | Sent in: نقدها

گدار تو خالی!

«خداحافظی با زبان» (ژان لوک گدار) 
فیلم سه بعدی عقب مانده آقای گدار، که جایزه ای هم گرفت، مشحون از حرف های مهم و افاضات روشنفکرانه و مقادیری تصاویر معمولی از انواع و اقسام جزئیات بی اهمیت از مگس و گل و… برای عاقلانی که بقیه را نادان می بینند شاید چیزی برای دیدن داشت. هفتاد و شش دقیقه کابوس تصاویر و متون روشنفکرانه سه بعدی که باید با عینک می دیدی تا باور کنی که ادعا و خودپسندی راه به جایی نمی برد. (البته اگر می توانستی بیدار بمانی!)