گزارشی از اختتامیه جشنواره‌ی «پروین اعتصامی» / علی معلم: پروین اعتصامی از معدود شعرایی است که به دیالوگ اهمیت داده
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | Sent in: اخبار و فعالیت‌ها

گزارشی از اختتامیه جشنواره‌ی «پروین اعتصامی» / علی معلم: پروین اعتصامی از معدود شعرایی است که به دیالوگ اهمیت داده

علی معلم برای اهدای جوایز روی سن آمد با خواندن ابیاتی از شعر پروین اعتصامی به نوعی از مرتضی احمدی تقدیر کرد.

او همچنین درباره این جشنواره گفت: پروین اعتصامی یکی از معدود شعرایی است که به دیالوگ اهمیت داده و تقریبا بیشتر شعرهایش به شکل دیالوگ است و همان چیزی است که درجامعه ما کم است، امیدوارم جشنواره فیلم پروین اعتصامی بتواند دیالوگ را در جامعه افزایش دهد.