گفتگوی علی معلم و بهروز افخمی در برنامه هفت درباره وضعیت کنونی سینمای ایران (فیلم)
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | Sent in: گفتگوها

گفتگوی علی معلم و بهروز افخمی در برنامه هفت درباره وضعیت کنونی سینمای ایران (فیلم)