فریدون جیرانی و علی معلم ۲۰ سال پیش در سینما اندیشه
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | Sent in:

فریدون جیرانی و علی معلم ۲۰ سال پیش در سینما اندیشه

این ویدیو متعلق به برنامه محبوب دهه شصت سینما اندیشه است. در این ویدیو فریدون جیرانی و علی معلم درباه فیلم دونده امیر نادری گفتگو می كنند