کن ۲۰۱۶/ روایتی جذاب از مسترکلاس ویلیام فریدکین در جشنواره کن
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | Sent in:

کن ۲۰۱۶/ روایتی جذاب از مسترکلاس ویلیام فریدکین در جشنواره کن

علی معلم از مسترکلاس فریدکین می گوید. این که با تمام عقیده «جن گیر» را ساخته، قصد بازسازی یک ماجرای واقعی جن گیری در واتیکان را دارد و «همشهری کین» را دانشگاه فیلمسازی خود می داند.