کن ۲۰۱۶/ علی معلم از وارونگی بهنام بهزادی می گوید
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | Sent in:

کن ۲۰۱۶/ علی معلم از وارونگی بهنام بهزادی می گوید

صحبتهای علی معلم در مورد فیلم وارونگی تنها فیلم ایرانی در بخش نوعی نگاه جشنواره کن امسال