کن ۲۰۱۶/ علی معلم: سیاه نمایی واقعی را در ماروسا ببینید!
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | Sent in:

کن ۲۰۱۶/ علی معلم: سیاه نمایی واقعی را در ماروسا ببینید!

صحبت های علی معلم در مورد فیلم ماروسا ساخته بریانته مندوزا از سینمای فلیپین