کن ۲۰۱۶/ علی معلم و آخرین اثر خالق کارلوس: معلق در میان ژانر!
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | Sent in:

کن ۲۰۱۶/ علی معلم و آخرین اثر خالق کارلوس: معلق در میان ژانر!

علی معلم در مورد فیلم جدید الیویا آسایاس با نام خریدار شخصی با بازی کریستین استورات صحبت می کند.