کن ۲۰۱۶/ علی معلم و آخرین چهره شان پن: سینمایش کم است!
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | Sent in:

کن ۲۰۱۶/ علی معلم و آخرین چهره شان پن: سینمایش کم است!

صحبتهای علی معلم در مورد فیلم آخرین چهره به کارگردانی شان پن و با بازی خاویر باردم و چارلیز ترون.