کن ۲۰۱۶/ فیلمی گرم و تاثیرگذار از بزرگترین سینماگر اسپانیایی
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | Sent in:

کن ۲۰۱۶/ فیلمی گرم و تاثیرگذار از بزرگترین سینماگر اسپانیایی

در این ویدیو علی معلم در مورد فیلم جدید پدرو آلمودوار با نام جولیتا صحبت می کند