English
حرف‌های علی معلم درباره نظارت در سینما/ خوب‌ها و بدها از تخته‌ سیاه مدیریت سینما پاک شود