English
علی معلم:سینما های حوزه هنری باید به مردم واگذار شود/ هنوز به ما مجوز جشن دنیای تصویر نداده‌اند