English
علی معلم در گفت‌وگو با برنا: باید از بازی معادی در کنار دنیرو حمایت کنیم