English
مدیر مسئول ماهنامه دنیای تصویر: رسانه‌ها حرف حق و حرف مردم را بزنند